Ciclu de viață al produsului

Ciclul de viață al unei ajutoare. Evaluarea ciclului de viață

Analiza categoriilor de impact asupra mediului este îngreunată de lipsa metodologiei științifice necesare pentru evaluarea impactului de mediu al proceselor. Modelele pentru categoriile de impact se află încă în curs de dezvoltare. Definirea scopului și a domeniului de aplicare[ modificare modificare sursă ] În această primă fază a studiului LCA se definește pentru cine este elaborat studiul publicul țintă, guvern, departamentul unei întreprinderi etc.

Scopul și domeniul de ciclul de viață al unei ajutoare includ descrierea metodei aplicate pentru evaluarea impacturilor de mediu potențiale ciclul de viață al unei ajutoare categoriile de impact incluse.

Domeniul de aplicare trebuie să specifice funcțiile sistemului-produs și unitatea funcțională, considerată ca unitate de referință la care se raportează intrările și ieșirile în și din sistem; de asemenea, se descriu limitele sistemului-produs, procedurile de alocare la sisteme cu produse multipleparametrii inventarului ciclului de viață.

Activitățile studenților pentru Ciclul de Viață al Unei Stele includ:

Scopul studiului este definit în termeni de acoperire temporală, geografică și tehnologică, precum și prin nivelul de sofisticare al studiului nivel simplificat, nivel detaliat ciclul de viață al unei ajutoare LCA extinsîn raport cu obiectivele asumate. În final, produsele care constituie obiectul studiului sunt descrise în termeni de funcție, unitate funcțională și fluxuri de referință. Unitatea funcțională descrie funcția principală a sistemului-produs și permite ca diferite sisteme-produs să fie tratate ca fiind funcțional echivalente.

De exemplu, funcția care poate servi pentru un proces de vopsire este "protejarea și colorarea unui perete". În cazul acestei funcții, unitatea ciclul de viață al unei ajutoare poate fi : "a acoperi 1 m2 de perete timp de 20 de ani".

Fluxul de referință este o măsură a ciclul de viață al unei ajutoare din procesele unui sistem-produs dat. Fluxul de referință desemnează cantitatea de produs utilizat și de consumabile utilizate de acest produs, necesare pentru satisfacerea necesităților unității funcționale.

Ciclu de viață al produsului - Wikipedia

Analiza inventarului ciclului de viață[ modificare modificare sursă ] Analiza inventarului implică proceduri pentru colectarea și calculul datelor asupra sistemului-produs care vor fi incluse în inventar, pentru cuantificarea intrărilor de materiale sau energie sau substanțe chimice, precum și a ieșirilor de materiale, energie, produse, evacuări în aer, apă,sol -care sunt ciclul de viață al unei ajutoare pentru sistemul-produs.

Mai succint, colectarea intrărilor și ieșirilor unui sistem-produs pe durata ciclului de viață al acestuia este denumită analiza inventarului. Datele utilizate pot proveni dintr-o varietate de surse, incluzând măsurări directe, materiale teoretice și bilanțuri de energie, date statistice, informații din publicații. Datele colectate și calculate servesc pentru elaborarea de interpretări, concluzii și recomandări pentru decidenți.

ciclul de viață al unei ajutoare

Atunci când sistemul studiat implică produse multiple de exemplu produse multiple la rafinarea petrolului: motorină, benzină, gaz natural sunt necesare proceduri de alocare pentru distribuirea fluxurilor de intrare sau de ieșire spre și din sistemul-produs. Fluxurile de materiale și energie intrări sau ieșiri precum și evacuările în mediu asociate sistemului trebuie alocate diferitelor produse în conformitate cu proceduri documentate și justificate.

  1. Ecran antigene giardiacryptosporidiume histolytica
  2. Acest lucru va incepe un test gratuit de 2 saptamani - nu este nevoie de card de credit Ciclul de viață al unei stele Steaua noastră este destul de nesemnificativă.
  3. Ciclu de viață al produsului De la Wikipedia, enciclopedia liberă Jump to navigation Jump to search Ciclul de viață al produsului se referă la durata medie de viață a unui produs: se face o analogie cu produsele se nasc, se dezvoltă, ajung la maturitate și apoi îmbătrânesc ; în funcție de perioada din viață în care se află produsul, sunt influențate și vânzările acestuia.
  4. Ciclul de Viață al Unei Stele | Principalele Secvențe și Stele Masive
  5. Нижняя часть склона плато состояла из пористой вулканической породы, собранной там и сям в огромные навалы.

Pentru identificarea și evaluarea impactului de mediu se recomandă parcurgerea următoarelor etape: ٭clasificarea fluxurilor inventarului pe categorii de impact de exemplu, încălzire globală, poluarea aerului, a apei și a solului, epuizarea resurselor naturale, sănătate umană, impact asupra ecosistemelor etc. In acest scop, datele din tabelul-inventar sunt grupate împreună într-un număr de categorii de impact. Categoriile de impact includ cele din emisii în mediu și prin consumul de resurse naturale, precum și alte intervenții asociate cu obținerea produselor care apar când se extrag resurse minerale, combustibili fosili etc.

Indicatorii pe categorii reflectă emisiile agregate sau utilizarea resurselor pentru fiecare categorie de impact Se analizează și se estimează magnitudinea impacturilor potențiale asupra sănătății umane, ecologice, epuizării resurselor pentru fiecare categorie de impact. Rezultatele indicatorilor pentru diferitele categorii de impacturi reprezintă împreună profilul evaluării impacturilor pentru sistemul-produs; ٭normalizarea și ponderarea fiecărei categorii de impact. Normalizarea oferă baza pentru compararea diferitelor categorii de impact asupra mediului toate impacturile sunt exprimate cu aceeași unitate.

Ponderarea implică alocarea unui factor de pondere pentru ciclul de viață al unei ajutoare categorie de impact, în funcție de importanța relativă.

Tomate ciclu 2, ATENTIE la excesul de azot!

Dacă este necesar, impacturile individuale pot fi agregate într-un indice compozit unic de mediu. Această etapă nu este totdeauna necesară. Principalele rezultate ale acestei faze sunt: profilul mediului, profilul normalizat al mediului și profilul ponderat.

Interpretarea ciclului de viață[ modificare modificare sursă ] Interpretarea este faza evaluării ciclului de viață în care constatările din analiza inventarului și din evaluarea impactului sunt combinate, pentru a ajunge la concluzii și recomandări. Se efectuează o analiză a contribuțiilor majore, o analiză de sensibilitate și de incertitudine care pot conduce la concluzii asupra satisfacerii scopului și obiectivelor studiului LCA.

Acest lucru va incepe un test gratuit de 2 saptamani - nu este nevoie de card de credit Prezentare Generală a Activității Stelele care sunt de multe ori mai mari decât Soarele nostru au un ciclu de viață diferit de cele care sunt mai mici decât Soarele. Forțele implicate cu aceste stele sunt mult mai mari decât în stelele de dimensiuni similare cu propriul nostru Soare. În această activitate, elevii vor crea o narațiune a etapelor din viața unei stele masive.

Constatările acestei interpretări pot lua forma unor recomandări finale, referitoare la domeniile în care va trebui să se acționeze cu prioritate, pentru prevenirea consecințelor ecologice și prejudicierii sănătății umane.

În mod tipic, această fază va genera decizii sau un plan de ciclul de viață al unei ajutoare. Bladder squamous papilloma de sensibilitate are obiectivul de a valida fiabilitatea rezultatelor finale, prin determinarea influenței variației ipotezelor, datelor sursă și a metodologiei.

Analiza de incertitudine urmărește verificarea influenței incertitudinii datelor principale asupra rezultatelor modelelor. Această analiză se face de obicei cu instrumente informatice, utilizând de exemplu metoda Monte Carlo. Pentru studii LCA de diagnostic, datele sunt utilizate pentru a identifica segmentele critice din ciclul de viață, care contribuie disproporționat la impactul total al sistemului asupra mediului.

ciclul de viață al unei ajutoare

În cazul LCA comparative, ciclurile de viață ale sitemelor concurente care îndeplinesc aceeași funcție sunt ordonate pe baza performanței de mediu și apoi este selectată alternativa optimă.

Utilizări ale studiilor LCA[ modificare modificare sursă ] Studiile LCA pot fi utilizate de guverne, firme private, organizații de consumatori și grupuri de mediu ca instrumente de sprijin al deciziilor.

Scopul deciziilor se extinde de la managementul general și selectarea politicilor până la selectarea caracteristicilor produselor și proceselor în timpul proiectării. Aplicațiile LCA pot fi clasificate în următoarele cf. Ciclul de viață al unei ajutoare : ٭Identificarea oportunităților de a îmbunătăți aspectele de mediu ale produselor în diferitele faze ale ciclului de viață. Studiile LCA pot fi utilizate ca auxiliar în proiectarea proceselor și produselor pentru: ٭selectarea tehnologiei proceselor -determinarea celei mai bune variante prin care un produs specific poate fi realizat, prin selectarea dintr-un număr de procese alternative concurente; ٭optimizarea proceselor -includerea unor funcții-obiectiv în modelele de programare matematică care să reflecte considerații de mediu pentru ciclul de viață; ٭proiectarea proceselor -extinderea metodologiei DfE pe baza ciclului de viață.

DfE Design for Environment sau Ecodesign este un concept general ce se referă la o varietate de abordări de proiectare care încearcă să reducă impactul general asupra mediului, exercitat de ciclul de viață al unei ajutoare produs sau proces; ٭dezvoltarea produsului -selectarea caracteristicilor tratament oxiuri copil 2 ani componentelor unei mărfi industriale sau comerciale. Aplicațiile includ sortarea materialelor de ambalaj și materiei prime.

Schimbarea climatului[ modificare modificare sursă ] Una dintre categoriile de impact este reprezentată de schimbarea climatului care este definită în studiile LCA ca impactul emisiilor activităților umane asupra forțajului radiativ al atmosferei adică absorbției radiației calorice. Multe dintre aceste emisii intensifică forțajul radiativ, producând creșterea temperaturii la suprafața Pământului. Aceasta este denumită popular prin termenul "efect de seră".

Domeniile de protecție sunt sănătatea umană, mediul natural și mediul construit de om de exemplu, recolte de cereale.

ciclul de viață al unei ajutoare

Pentru a compara impacturile emisiilor diferitelor gaze "de seră", fiecăreia i s-a atribuit un Indice de Potențial de Încălzire Globală GWP care este o măsură a contribuției potențiale a substanței considerate la schimbarea climatului. Indicele Potențialului de Încălzire Globală al unei substanțe este definit matematic prin raportul dintre absorbția de radiație infraroșie intensificată datorită emisiei instantanee de 1 kg de substanță și cea datorită unei emisii egale de CO2, integrate în timp Heijung, R.

ciclul de viață al unei ajutoare

Indicii GWP oferă numai o indicație aproximativă a efectelor climatice potențiale ale unor pastile de vierme la vârsta adultă de emisii, deoarece acestea depind nu numai de absorbția integrată atmosferică a radiației calorice ci și de distribuția sa în timp. Integrarea procesului de încălzire globală, utilizată în studiile LCA, implică unele simplificări.

Ciclu de viață al produsului

În particular, indicii GWP depind de orizontul de timp T pentru care este efectuată integrarea. Sunt utilizate orizonturi de timp mai lungi ani și ani pentru a evalua efectul cumulat al emisiilor gazelor ciclul de viață al unei ajutoare seră, respectiv orizonturi mai scurte 20 și 50 ani pentru o indicație a efectelor pe termen scurt. Intergovernmental Panel on Ciclul de viață al unei ajutoare Change IPCC-Comisia interguvernamentală pentru schimbarea climatului a compilat o listă de "cele mai bune estimări temporare" pentru indicii GWP, cu orizonturi de timp de 20, și ani [12] Abordarea schimbării climatului pe baza indicilor GWP, utilizând valorile cele mai recente ale indicilor publicate de IPCC, este una dintre cele mai bune practici disponibile.

Dicționar enciclopedic de mediu. What it is and How to do it.

Etapele ciclului de viață ale unui sistem by Mihaela Alexandra on Prezi

Paris, 90 p. Evaluarea ciclului de viață. Life cycle Assessment. An operational guide to the ISO standards. Environmental Life Cycle Assessment of products.

Evaluarea ciclului de viață

Guide and Backgrounds. Climate change Cambridge University Press, Cambridge. Trifu, MirceaCercetări privitoare la impactul industriei constructoare de mașini asupra mediului. Teză de doctorat, Sibiu 4.

ciclul de viață al unei ajutoare

Vocabular 5. Guinée, J.