Ghid Practic Pentru Agricultori - Pe Culturi

Helminthosporium oryzae padi

Simptomele bolilor plantelor.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΖΙΟΥ

Pagube şi pierderi -Obiectivele temei : -Prezentarea diferitelor şi multiplelor tulburări şi modificări pe care le produc bolile în structura şi funcţiile unei plante -Cunoaşterea tipurilor de boli şi a naturii lor cauzale; -Înţelegerea noţiunii de simptom şi a tipurilor de simptome pe care helminthosporium oryzae padi le produc în timpul patogenezei -Înţelegerea tipurilor helminthosporium oryzae padi simptome externe cu rol hotărâtor în identificarea şi diagnosticarea bolilor plantelor; -Înţelegerea relaţiilor dintre simptome, pagubă şi pierdere şi a diferenţelor dintre ele.

Cunoaşterea tipurilor de pierderi cauzate de bolile plantelor -Aspectul financiar al pierderilor de produse agricole -Importanţa socio-economică a protecţiei plantelor Timpul alocat helminthosporium oryzae padi : 2 ore Bibliografie recomandată : Paraschivu, A.

Sunt prezentate diversele categorii de boli în funcţie ovarian cancer krukenberg natura cauzală, în funcţie de natura patogenului cauzator, în funcţie de evoluţia procesului patologic, în funcţie de ritmul de propagare al bolilor plantelor, în funcţie de caracterul infecţiei.

helminthosporium oryzae padi

Caracteristic bolilor plantelor sunt simptomele care apar atât la interiorul cât şi la exteriorul plantelor şi care pot fi principale şi secundare, interne dar şi externe. După tipicitatea acestor simptome se încearcă identificarea bolilor dar pentru un diagnostic corect trebuie să obţinem în laborator patogenul cauzator.

Este necesar să procedăm aşa deorece de multe ori simptomele pot fi asemănătoare şi ele singure pot duce la posibile confuzii.

De asemenea tema descrie termenii de pagube şi pierderi, relaţiile dintre simptome, pagube şi pierderi.

TEMA 1 NOإ¢IUNI GENERALE DESPRE BOLILE PLANTELOR Unitؤƒإ£i la leguminoase pentru boabe, la...

Este prezentat modul de apreciere a pagubelor helminthosporium oryzae padi pierderilor pornindu-se de la compararea unei situaţii reale cu o situaţie ideală în care practic cultura ar fi sănătoasă fără helminthosporium oryzae padi suferi nici un fel de pagubă sau pierdere.

S-a insistat pe cunoaşterea tipurilor de pierderi care pot fi pierderi potnţiale şi pierderi reale şi care la rândul lor pot helminthosporium oryzae padi directe primare şi secundare şi pierderi indirecte. Conceptul «Protecţia plantelor» se raportează la gestiunea diferitelor producţii vegetale câmpuri, pajişti, păduri, sere, domenii acvatice, etc.

Acest concept ia de asemenea în considerare toate efectele pe care intervenţiile puse în practică în cadrul acestei gestiuni le pot avea asupra perenităţii producţiei considerate. El trebuie aplicat de o manieră specifică la fiecare tip de cultură: culturi de subzistenţă, culturi industriale, culturi extensive sau intensive, culturi temperate, tropicale sau subtropicale, culturi anuale sau perene, culturi sub sticlă sau în aer liber.

helminthosporium oryzae padi human papillomavirus hpv nedir

Dată fiind importanţa acestor pierderi măsurile simple cum ar fi selecţia sanitară, pot da creşteri de producţie spectaculare în cazul patogenilor cartofului, ai florii-soarelui, virusul mozaicului maniocului, virozele napului dulce.

Impactul ecologic al substanţelor utilizate în protecţia plantelor se manifestă foarte variat, de la poluarea mediului şi helminthosporium oryzae padi rezidiilor toxice în produsul finit, până la poluarea pânzei de apă freatică, apariţia rezistenţei la pesticide, cu influenţe nefaste asupra sănătăţii populaţiei.

Definiţia bolii helminthosporium oryzae padi clasificarea bolilor plantelor Prin boală se înţelege orice tulburare ce are loc în structura şi funcţiile unui organism vegetal, care se manifestă prin modificări biochimice, fiziologice, citologice, histologice şi anatomo-morfologice care afectează capacitatea de producţie şi de reproducere a plantei.

După cauzele care le produc bolile plantelor se împart în două mari categorii: 1.

Mult mai mult decât documente.

Boli neinfecţioase fiziologice provocate de acţiunea nefavorabilă a unor factori abiotici din mediul extern umiditate, temperatură, lumină, carenţa de macro- şi microelemente, etc. Boli infecţioase parazitare provocate de diferiţi patogeni prioni, virioni, virusuri, micoplasme, bacterii, ciuperci, antofite parazite.

Casificarea bolilor parazitare a plantelor se face în funcţie de mai multe criterii, utilizarea cea mai mare având-o clasificarea după natura patogenului.

viermi ca o frânghie

În funcţie de evoluţia procesului patologic în timp, bolile plantelor se împart helminthosporium oryzae padi două categorii: -boli acute-cu o evoluţie rapidă a procesului parazitar, producând în scurt timp moartea plantei, ei numesc viermi sunt helminthosporium oryzae padi produse de: Pythium debaryanum, Corynebacterium michiganense pv.

Putem da exemplu bolile produse de: Gnomonia juglandis sin. Gnomonia leptostylaNectria cinnabarina, etc.

Brown leaf spot of rice

Din punct de vedere al ritmului de propagare bolile plantelor se împart în : -epifiţii-boli care se răspândesc repede pe suprafeţe mari, producând epidemii ruginile grâului produse de speciile genului Puccinia, mana viţei-de- vie produsă de Plasmopara viticola. După caracterul infecţiei, bolile plantelor se clasifică astfel: 4 -localizate-afectează numai o anumită parte a plantei rădăcina, tulpina sau baza tulpinii, frunza, inflorescenţa, floarea, fructul, sămânţa şi reprezintă marea majoritate a bolilor întâlnite.

Ele au în general o acţiune cronică, de lungă durată, procesul parazitar desfăşurându-se de-a lungul întregii perioade de vegetaţie a plantelor; -generalizate-provoacă îmbolnăvirea întregii plante, cum ar fi de exemplu: virozele, traheobacteriozele, traheomicozele; ele reprezintă un număr mai redus de boli, dar mai grave; -localizate dar cu efect generalizat-acţionează la nivelul sistemului radicular sau al bazei tulpinii, distrugând în general integritatea vaselor conducătoare sau a măduvei plantelor şi determină de helminthosporium oryzae padi dată ofilirea sau moartea plantelor.

hpv que es virus

Exemple: traheobacteriozele-nervaţiunea neagră a frunzelor de varză, putregaiurile moi şi cancerul bacterian sau ofilirea bacteriană a tomatelor-produse de Xanthomonas campestris pv. Bolile infecţioase constituie obiectul esenţial de studiu şi de cercetare al fitopatologiei.

helminthosporium oryzae padi autoimmune diseases papillomavirus

Reţinem că bolile plantelor întotdeauna au o natură cauzală, ele nu apar din senin şi în funcţie de acest aspect sunt infecţioase dacă sunt produse de un patogen infecţios care trăieşte parazit pe planta gazdă şi respec Recommended.