TE DEUM PENTRU ANIVERSAREA A 85 DE ANI DE PATRIARHAT

Citeşte mai mult...În Catedrala patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de Te Deum şi a înălţat o rugăciune de pomenire pentru patriarhii Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu la mormintele lor din sfântul locaş, astăzi, 4 februarie 2010, cu prilejul aniversării a 85 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie.

Citeşte mai mult...

 

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI LA PAROHIA ORŞOVA SUD

Citeşte mai mult...Duminică, 31 ianuarie 2009, după săvârşirea Sfintei Liturghii, a avut loc ceremonialul depunerii jurământului de către membrii noului consiliu parohial. Înainte de depunerea jurământului, părintele paroh a făcut o trecere în revistă a modestelor activităţi realizate în intervalul de timp 2006-2010.

Citeşte mai mult...

 

SERBIA ARE UN NOU PATRIARH

Citeşte mai mult...Patriarhia Română felicită pe noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Preafericitul Părinte Irineu şi se roagă ca Hristos Domnul, Arhiereul Cel veşnic şi Capul Bisericii, să binecuvânteze şi să ajute pe noul Patriarh să păstorească Biserica Ortodoxă Sârbă pe calea mântuirii, a comuniunii frăţeşti cu Bisericile Ortodoxe Surori şi a mărturiei comune ortodoxe în Europa şi în întreaga lume.

Citeşte mai mult...

 

BOBOTEAZA ÎN VIAŢA CREDINCIOŞILOR

Citeşte mai mult...Boboteaza este unul dintre praznicele împărăteşti foarte importante şi foarte mari, cu ţinere în Biserica Ortodoxă. Este socotită ca atare fiindcă, în sine, acest praznic al Epifaniei sau Teofaniei, cum i se mai spune, adică Arătarea Domnului, cuprinde o întreagă teologie. Semnificaţia teologică a Bobotezei este importantă fiindcă Hristos vine să Se boteze cu botezul lui Ioan Botezătorul, botez care, aşa cum spune Sfânta Evanghelie, era spre pocăinţă şi nu spre iertarea păcatelor, ci mai degrabă o conştientizare a păcatelor. Botezul lui Ioan era o pregătire pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos.

Citeşte mai mult...

 

PROGRAM CU ZILELE ÎN CARE SE VA VENI CU BOTEZUL DOMNULUI

Citeşte mai mult... Programul cu zilele în care se va veni cu Botezul Domnului este următorul:

Citeşte mai mult...

 

LA MULŢI ANI 2010!

Citeşte mai mult...Înainte ca ultimele minute ale anului 2009 să se scurgă prin clepsidra timpului, zeci de credincioşi ai Parohiei Orşova Sud s-au adunat la sfânta biserică înainte de miezul nopţii pentru a participa la slujba de Te Deum, săvârşită de cei doi preoţi ai bisericii, având ca invitat de onoare şi pe P.C. Pr. Daniel Săvescu, orşovean şi apropiat al nostru, prin care s-a adus mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în cursul anului care a trecut şi prin care s-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru anul 2010.

Citeşte mai mult...

 

TRECEREA DINTRE ANI LA PAROHIA ORŞOVA SUD

Citeşte mai mult...Joi, 31 decembrie 2009, începând cu orele 23. 20, la Biserica cu hramul “Sfântul Nicolae” din Orşova va avea loc un Te- Deum, prin care se aduce mulţumire pentru binefacerile pe care le-am primit de la Dumnezeu în anul 2009 şi cerem ajutorul lui Dumnezeu în anul 2010.

Citeşte mai mult...

 

P.S. NICODIM ÎN MIJLOCUL ORŞOVENILOR

Citeşte mai mult...Zilele Crăciunului s-au încheiat în data de 27 decembrie, când Biserica Ortodoxă l-a prăznuit pe Sfântul Arhidiacon Ştefan, ocazie cu care Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie în municipiul Orşova, la biserica cu hramul Sfântul Nicolae.

Citeşte mai mult...

 

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ LA PAROHIA ORŞOVA SUD

Citeşte mai mult...Pentru credincioşii din Orşova, în special pentru cei ai parohiei cu hramul „Sfântul Nicolae” din Orşova Sud, de câţiva ani, prăznuirea, în cea de a treia zi de Crăciun, a Sfântului Apostol Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, prilejuieşte săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti de P.S. Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei. După cum s-a îndătinit deja, şi în acest an, P.S. Episcop Nicodim este aşteptat de numeroşi credincioşi, duminică, 27 decembrie, 2009.

Citeşte mai mult...

 
Sinaxar

 

 
Sfântul Nicolae

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-ai arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sf. Nicolae)