Intrări la schemele de la adăpost

Conținutul

  Anexele nr.

  intrări la schemele de la adăpost vacanta detoxifiere romania

  Caracteristicile construcției sau amenajării 1. Datele de identificare A. Se fac referiri privind profilul de activitate și, după caz, privind programul de lucru al obiectivului, în funcție de situația în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.

  Sinteză I Uniunea Europeană UE are unele dintre cele mai înalte standarde de reglementare în materie de bunăstare a animalelor din lume.

  Categoria și clasa de importanță A. Se precizează categoria de importanță a construcției, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

  hpv virus pozitivan nfecții cu helmint și reglarea imunității gazdelor

  Se precizează clasa de importanță a construcției potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de importanță. Precizări privind instalațiile utilitare intrări la schemele de la adăpost clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc. Riscul de incendiu A.

  intrări la schemele de la adăpost

  Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spațiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu 3.

  durata papilloma virus uomo bacteriile sunt paraziti

  Evacuarea utilizatorilor A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează: a alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcțiuni prin elemente de separare la foc și fum, protecția golurilor din pereții ce le delimitează; b măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalații de presurizare și alte sisteme de control al fumului; c tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.

  Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul și evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor și ale altor categorii intrări la schemele de la adăpost persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu. Se fac precizări privind asigurarea condițiilor de salvare a persoanelor, a animalelor și evacuarea bunurilor pe timpul intervenției.

  intrări la schemele de la adăpost

  Securitatea forțelor de intervenție A. Se precizează amenajările pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă, pentru autospeciale și pentru ascensoarele de incendiu.

  Se precizează caracteristicile tehnice și funcționale ale acceselor carosabile și ale căilor de intervenție ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism și reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la: a numărul de accese.

  intrări la schemele de la adăpost diagnosticul preparatelor parazitare