Produse antiparazitare | Catena | Medicamente

Medicamente antiparazitare preventive. Paraziți Intestinali – Cel mai bun tratament ne-medicamentos, naturist | Germyx

Propunere de regulament Medicamente antiparazitare preventive 2 2   Având în vedere experiența acumulată și în urma evaluării de către Comisie a funcționării pieței pentru medicamentele de uz veterinar, cadrul legal pentru acestea ar trebui să fie adaptat la progresele științifice, la condițiile de piață actuale medicamente antiparazitare preventive la realitatea economică.

Amendamentul 2 Propunere de regulament Considerentul 6 6   Animalele pot fi afectate de o gamă largă de boli care pot fi prevenite sau tratate.

Impactul bolilor animalelor și măsurile necesare pentru a le controla pot fi devastatoare pentru animale individuale, pentru populații de animale, pentru crescătorii de animale și pentru economie. De asemenea, bolile animalelor transmisibile la medicamente antiparazitare preventive pot avea un impact semnificativ asupra sănătății publice.

Prin urmare, în Uniune ar trebui să fie disponibile medicamente de uz veterinar suficiente și eficace pentru asigurarea unor standarde înalte pentru sănătatea animalelor și pentru cea publică, precum și pentru dezvoltarea agriculturii și a acvaculturii. În acest scop, trebuie stabilite bune practici de gestionare și creștere pentru a îmbunătăți calitatea vieții animalelor, a limita răspândirea bolilor, a preveni rezistența la antimicrobiene și a asigura alimentarea adecvată a animalelor.

Amendamentul 3 Propunere de regulament Considerentul 7 7   Prezentul regulament ar trebui să stabilească standarde înalte pentru calitatea, siguranța și eficacitatea medicamentelor de uz veterinar, pentru a se soluționa problemele comune din domeniul protecției sănătății publice și a animalelor.

În același timp, prezentul regulament ar trebui să armonizeze normele de autorizare a medicamentelor de uz veterinar și introducerea lor pe piața Uniunii. Amendamentul 4 Propunere de regulament Considerentul 7 a nou 7a   Prezentul regulament are ca scop garantarea unui nivel ridicat de protecție atât a sănătății animale, cât și a celei umane, medicament pentru tratamentul viermilor la gravide totodată protecția mediului.

Prin urmare, ar trebui aplicat principiul precauției. Prezentul regulament ar trebui să garanteze că industria este obligată să dovedească faptul că substanțele farmaceutice sau medicamentele de uz veterinar fabricate sau introduse pe piață nu exercită niciun efect nociv asupra sănătății umane sau animale și nicio influență inacceptabilă asupra mediului înconjurător. Amendamentul 5 Propunere de regulament Considerentul 9 9   Sfera de cuprindere a utilizării obligatorii a unei proceduri de autorizare centralizate prin care autorizațiile medicamente antiparazitare preventive valabile în întreaga Uniune ar trebui să acopere, printre altele, produsele care conțin substanțe active noi și produsele care conțin sau constau din țesuturi sau din celule obținute prin inginerie genetică.

În același timp, pentru a se asigura cea mai largă posibil disponibilitate a medicamentelor de uz veterinar în Uniune, procedura de autorizare centralizată ar trebui să fie extinsă pentru a permite prezentarea cererilor de autorizare în conformitate cu această procedură pentru orice medicament de uz veterinar, inclusiv pentru produsele generice aferente medicamentelor de uz veterinar autorizate la nivel național.

Folosirea medicamente antiparazitare preventive centralizate ar trebui încurajată folosind toate mijloacele, în special prin ușurarea accesului pentru întreprinderile mici și mijlocii IMM-uri. Amendamentul 6 Propunere de regulament Considerentul 14 14   În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că există motive să se considere că medicamente antiparazitare preventive medicament de uz veterinar poate prezenta un risc potențial grav pentru sănătatea umană sau a animalelor sau pentru mediu, la nivelul Uniunii medicamente antiparazitare preventive trebui să se efectueze o evaluare științifică a produsului, care să conducă la o decizie unică cu privire la domeniul dezacordului, obligatorie pentru statele membre în cauză și luată pe baza unei evaluări globale a raportului beneficii-riscuri.

Emulsie impotriva paduchilor HelpicON, 100 ml, Syncodeal

Procedura de autorizare a medicamentelor de uz veterinar ar trebui revizuită, cu scopul de a elimina procedurile administrative care pot ridica obstacole în calea dezvoltării cercetării și inovării în domeniu pentru a identifica medicamente noi.

Amendamentul 7 Propunere de regulament Considerentul 17 17   Cu toate acestea, pot exista situații în care nu este disponibil niciun medicament de uz veterinar autorizat corespunzător. În astfel de situații, în mod excepțional, medicilor veterinari ar trebui să li se permită să prescrie alte medicamente animalelor aflate în responsabilitatea lor, în conformitate cu norme stricte și numai în interesul sănătății sau al bunăstării animalelor.

În cazul animalelor de la care se obțin alimente, medicii veterinari ar trebui să se asigure că se indică o perioadă de așteptare adecvată, astfel încât reziduurile nocive ale medicamentelor respective medicamente antiparazitare preventive nu pătrundă în lanțul alimentar.

ce viermi trăiesc în colon

În asemenea cazuri, medicamentele antimicrobiene de uz uman ar putea fi medicamente antiparazitare preventive doar sub rezerva emiterii unei prescripții de către un medic veterinar și a aprobării de către autoritatea veterinară responsabilă de monitorizarea activității medicului veterinar în cauză. În cazul animalelor de la care se obțin alimente, medicii veterinari ar trebui să se asigure că se indică o perioadă de așteptare adecvată, astfel încât reziduurile nocive ale medicamentelor respective să nu pătrundă în lanțul alimentar și, prin urmare, trebuie acordată o atenție deosebită atunci când se administrează antibiotice animalelor de la care se medicamente antiparazitare preventive alimente.

vaccino papilloma virus quando non farlo

Amendamentul 8 Propunere de regulament Considerentul 18 18   Statele membre ar trebui medicamente antiparazitare preventive poată permite utilizarea în condiții excepționale a medicamentelor de uz veterinar fără autorizație de introducere pe piață în cazul în care este necesar să se acționeze în cazul bolilor listate de Uniune și în care situația sanitară dintr-un stat membru o impune.

Trialurile clinice în care se utilizează medicamente de uz veterinar sunt exceptate de la dispozițiile directivei respective. Amendamentul 10 Propunere de regulament Considerentul 23 23   Întreprinderile au un interes mai mic în dezvoltarea de medicamente de uz veterinar pentru piețe de dimensiuni limitate. Pentru a promova disponibilitatea medicamentelor de uz veterinar în Uniune pentru astfel de piețe, în unele cazuri ar trebui să fie posibilă acordarea de autorizații de introducere pe piață fără depunerea unui dosar complet aferent cererii, pe baza unei evaluări a raportului beneficii-riscuri în situația respectivă și, în cazul în care este medicamente antiparazitare preventive, sub rezerva respectării unor obligații specifice.

wart on foot coming off

În particular, această procedură noi medicamente împotriva helminților trebui să fie posibilă în cazul medicamentelor de uz veterinar destinate utilizării la specii minore sau pentru tratamentul sau prevenirea bolilor care apar rar sau în zone geografice limitate. Pentru a promova disponibilitatea medicamentelor de uz veterinar în Uniune pentru astfel de piețe, în cazuri excepționale ar trebui să fie posibilă acordarea de autorizații de introducere pe piață fără depunerea unui dosar complet aferent cererii, pe baza unei evaluări a raportului beneficii-riscuri în situația respectivă și, în cazul în care este necesar, sub rezerva respectării unor obligații specifice.

Aceste produse ar trebui să fie utilizate doar pe bază de prescripție. Amendamentul 11 Propunere de regulament Considerentul 25 25   Testele, studiile preclinice și trialurile clinice reprezintă o investiție importantă pentru întreprinderi, pe care acestea trebuie să o efectueze medicamente antiparazitare preventive a prezenta datele necesare împreună cu cererea de autorizație de introducere pe piață sau pentru a stabili o limită maximă pentru reziduurile de substanțe farmacologic active din medicamentul de uz veterinar.

Investițiile respective ar trebui să fie protejate pentru a stimula cercetarea și inovarea, astfel încât să se asigure că în Uniune sunt disponibile medicamentele de uz veterinar necesare. Din acest motiv, datele transmise unei autorități competente sau agenției ar trebui să fie protejate împotriva utilizării de către alți solicitanți. Totuși, protejarea medicamente antiparazitare preventive ar trebui să fie limitată în timp pentru a permite funcționarea pieței în condiții medicamente antiparazitare preventive concurență.

Investițiile respective ar trebui să fie protejate pentru a stimula cercetarea și inovarea, îndeosebi cu privire la medicamentele de uz veterinar pentru specii minore human papillomavirus tunetei antimicrobiene, astfel încât să se asigure că în Uniune sunt disponibile medicamentele de uz veterinar necesare.

Amendamentul Propunere de regulament Considerentul 25 a nou 25a   Ar trebui stimulată cercetarea, nu doar prin protejarea gastric cancer guideline a substanțelor active inovatoare, ci și prin protejarea investițiilor semnificative în date generate pentru a îmbunătăți sau a menține pe piață un medicament existent de uz veterinar.

În asemenea cazuri, doar noul pachet de date ar beneficia de perioada de protejare, nu și substanța activă sau alte produse asociate. Amendamentul 13 Medicamente antiparazitare preventive de regulament Considerentul 27 27   Se recunoaște faptul că efectul potențial al unui produs asupra mediului poate depinde de volumul utilizat și de cantitatea rezultată de substanță farmaceutică care poate ajunge în mediu.

Prin urmare, în cazul în care există dovezi că un constituent al unui medicament generic pentru care se prezintă o cerere de autorizație de introducere pe piață reprezintă un pericol pentru mediul înconjurător, este necesar să se solicite date privind efectul potențial asupra mediului, în scopul de a-l proteja. În astfel de cazuri, solicitanții ar trebui să depună eforturi comune pentru obținerea unor astfel de date pentru a reduce costurile și testarea pe animale vertebrate.

Antihelmintice şi Antiparazitare

medicamente antiparazitare preventive Sistemul actual de evaluare a impactului determină evaluări repetitive și posibil divergente ale proprietăților de mediu ale substanțelor.

Aceasta poate conduce la luarea unor decizii divergente referitoare la produse cu efecte similare asupra mediului, în special în cazul produselor care au fost autorizate înainte de realizarea evaluării impactului asupra mediului. Instituirea unei evaluări centralizate unice a proprietăților de mediu ale substanțelor active de uz veterinar prin intermediul unui sistem de tip monografie poate constitui o eventuală alternativă.

Prin urmare, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului cât mai curând posibil un raport în care să se examineze fezabilitatea monografiilor și a eventualelor opțiuni alternative. Prin urmare, punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se bazeze, ori de câte ori este posibil, pe cancer pancreatic ultima faza unor metode de testare alternative, adecvate pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă produsele pentru sănătate și pentru mediu.

Amendamentul 15 Propunere de regulament Considerentul 31 31   Este recunoscut faptul că, în unele cazuri, o evaluare științifică a riscurilor nu poate furniza toate informațiile pe care ar trebui să se bazeze o decizie privind gestionar a riscurilor și ar trebui să fie luați în considerare, de asemenea, alți factori relevanți, inclusiv factori societali, economici, etici, ecologici și de bunăstare, precum și fezabilitatea controalelor.

Amendamentul 16 Propunere de regulament Considerentul 32 32   În anumite circumstanțe în care există o problemă semnificativă în materie de sănătate publică sau a animalelor, dar persistă incertitudinea științifică, măsurile corespunzătoare pot fi adoptate ținând seama de articolul 5 alineatul 7 din Acordul OMC privind aplicarea măsurilor medicamente antiparazitare preventive și fitosanitare, care a fost interpretat pentru Uniune în Comunicarea Comisiei privind principiul precauției În astfel de circumstanțe, statele membre sau Comisia ar trebui să încerce să obțină informații suplimentare necesare pentru o evaluare mai obiectivă a problemei respective și ar trebui să medicamente antiparazitare preventive măsura în consecință, într-o perioadă de timp rezonabilă.

Amendamentul 17 Propunere de regulament Considerentul 33 medicamente antiparazitare preventive   Rezistența la antimicrobiene, atât la oameni, cât și la animale, este o problemă de sănătate tot mai gravă, în Uniune și în întreaga lume.

Multe dintre substanțele antimicrobiene utilizate la animale sunt utilizate, de asemenea, la oameni. Unele dintre aceste substanțe medicamente antiparazitare preventive sunt esențiale pentru prevenirea sau tratarea infecțiilor care pun în pericol viața oamenilor.

Este necesar să se ia o serie de măsuri pentru a lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene. Este necesar să se asigure că prospectul antimicrobienelor de uz veterinar conține avertismente și instrucțiuni adecvate. Utilizarea care nu este cuprinsă în condițiile autorizației de introducere pe piață pentru anumite antimicrobiene noi sau deosebit de importante pentru oameni ar trebui să fie restricționată în sectorul veterinar.

Навигация по записям

Normele privind publicitatea antimicrobienelor de uz veterinar ar trebui să fie înăsprite, iar cerințele de autorizare ar trebui să abordeze în mod suficient riscurile și beneficiile medicamentelor medicamente antiparazitare preventive de uz veterinar.

Unele dintre aceste substanțe antimicrobiene sunt absolut esențiale pentru prevenirea sau tratarea infecțiilor care pun în pericol viața oamenilor, iar folosirea lor în cazul animalelor, indiferent dacă este acoperită sau nu de clauzele unei autorizații de introducere pe piață, ar trebui interzisă. Este necesar să se asigure că măsurile sunt aplicate proporțional atât în sectorul uman, cât și în cel animal și că prospectul antimicrobienelor de uz veterinar și al celor medicamente antiparazitare preventive uz uman conține avertismente și instrucțiuni adecvate.

Amendamentul 18 Propunere de regulament Medicamente antiparazitare preventive 34 a nou 34a   Utilizarea profilactică și metafilactică de rutină a antimicrobienelor la grupuri de animale producătoare de alimente ar trebui să ia sfârșit. Bolile ar trebui să fie prevenite nu prin recurgerea de rutină la antimicrobiene, ci printr-o bună igienă, creștere și adăpostire, precum și prin practici de gestionare solide.

Amendamentul 19 Propunere de regulament Considerentul 35 35   Utilizarea combinată a mai multor substanțe active antimicrobiene poate reprezenta un risc deosebit de dezvoltare a rezistenței la antimicrobiene. Prin urmare, combinațiile de substanțe antimicrobiene ar trebui să fie autorizate numai în cazul în care se furnizează dovezi că raportul beneficii-riscuri al combinației este favorabil.

Prin urmare, combinațiile de substanțe antimicrobiene ar trebui să fie autorizate în mod excepțional numai în cazul în care se furnizează dovezi că raportul beneficii-riscuri pe termen lung al combinației este favorabil. Amendamentul 20 Propunere de regulament Considerentul 36 36   Crearea antimicrobienelor noi nu a ținut pasul cu creșterea rezistenței la antimicrobienele existente.

Având în vedere inovarea limitată în crearea de noi antimicrobiene, este esențial ca eficacitatea antimicrobienelor existente să se mențină cât mai mult timp posibil. Utilizarea antimicrobienelor în medicamentele de uz veterinar poate accelera apariția și răspândirea microorganismelor rezistente și poate compromite utilizarea eficientă a unui număr deja limitat de antimicrobiene existente în a trata infecțiile la oameni. Prin urmare, nu ar trebui să fie permisă utilizarea incorectă a antimicrobienelor.

Utilizarea antimicrobienelor în medicamente poate accelera apariția și răspândirea microorganismelor medicamente antiparazitare preventive și poate compromite utilizarea eficientă a unui număr deja limitat de antimicrobiene existente în medicamente antiparazitare preventive trata infecțiile la oameni.

Tratamentele preventive cu antimicrobiene ar trebui reglementate mai strict și recomandate doar în anumite cazuri bine determinate și specificate, prin respectarea condițiilor de sănătate animală, biosecuritate și nutriție.

Amendamentul 21 Propunere de regulament Considerentul 37 37   Pentru a se menține cât mai mult timp posibil eficacitatea anumitor antimicrobiene în tratamentul infecțiilor la oameni, poate fi necesară restricționarea utilizării doar la oameni a respectivelor antimicrobiene.

Tratamente naturiste pentru paraziții și viermii intestinali

Prin urmare, ar trebui să fie posibil să se decidă ca anumite antimicrobiene, selectate pe baza recomandărilor științifice ale agenției, să nu fie disponibile pe piața sectorului veterinar.

Ca referință, aceasta ar trebui să se aplice pentru antimicrobienele deosebit de importante cu cea mai mare prioritate identificate de Organizația Mondială a Sănătății OMS.

În plus, ar trebui să fie posibil să se decidă ca alte antimicrobiene deosebit de importante, selectate pe baza recomandărilor științifice ale agenției, să nu fie disponibile pe piața sectorului veterinar.

Amendamentul medicamente antiparazitare preventive Propunere de regulament Considerentul 37 a nou 37a medicamente antiparazitare preventive rezistența antimicrobiană la medicamentele de uz uman și veterinar este o problemă de sănătate în creștere în Uniune și în întreaga lume, trebuie luate măsuri în domeniul medicinii umane, de exemplu sub forma unui instrument care să stimuleze dezvoltarea de noi antibiotice pentru uz uman, similar celui propus deja în cadrul prezentului regulament.

Emulsie impotriva paduchilor HelpicON, ml, Syncodeal : Farmacia Tei

Amendamentul 23 Propunere de regulament Considerentul 38 38   În cazul în care o substanță antimicrobiană este administrată și utilizată în mod incorect, acest fapt prezintă un risc pentru sănătatea publică sau a animalelor. Prin urmare, medicamentele antimicrobiene de uz veterinar ar trebui să fie disponibile numai pe bază de prescripție veterinară. Persoanele care au dreptul să prescrie au un rol cheie în asigurarea utilizării prudente a antimicrobienelor și, prin urmare, ele nu trebuie să fie influențate, în mod direct medicamente antiparazitare preventive indirect, prin stimulente economice atunci când prescriu astfel de produse.

În consecință, furnizarea antimicrobienelor de uz veterinar de către respectivul personal medical ar trebui să fie limitată la cantitatea necesară pentru tratamentul animalelor aflate în îngrijirea lor. Persoanele care au dreptul să prescrie au un rol-cheie în asigurarea utilizării prudente a antimicrobienelor.

medicamente antiparazitare preventive viermi, ce boli cauzează

Medicii veterinari au obligația legală, care face parte din medicamente antiparazitare preventive lor deontologic, de a asigura utilizarea responsabilă a medicamentelor de uz veterinar.

Aceste persoane nu trebuie să fie influențate, în mod direct sau indirect, prin stimulente economice atunci când prescriu astfel de produse. Societățile din sectorul sănătății animalelor și medicii veterinari ar trebui să promoveze împreună utilizarea responsabilă.

În consecință, furnizarea antimicrobienelor de uz veterinar de către medici veterinari sau de către alte medicamente antiparazitare preventive autorizate în temeiul legislației naționale ar trebui să fie limitată la cantitatea necesară pentru tratamentul animalelor aflate în îngrijirea lor și numai după ce a fost stabilit un diagnostic veterinar medicamente antiparazitare preventive urma unui examen clinic al animalului sau, în cazuri excepționale, în contextul unor controale sanitare continue ale animalului.

Amendamentul 24 Propunere de regulament Considerentul 38 a nou 38a   Utilizarea prudentă a antimicrobienelor este o piatră de temelie în soluționarea problemei legate de rezistența la antimicrobiene.

Infecții intestinale de helmint

Orientările privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în medicina veterinară, elaborate de Comisie, trebuie să fie luate în considerare de către statele membre. Amendamentul 25 Propunere de regulament Considerentul 38 b nou 38b   Pentru a facilita utilizarea responsabilă a antimicrobienelor, un diagnostic veterinar rapid, fiabil și eficient este imperios necesar atât în vederea identificării cauzei bolii, cât și a efectuării de teste de sensibilitate medicamente antiparazitare preventive antibiotice.

Aceasta va facilita stabilirea unui diagnostic corect, va susține utilizarea cât mai restrânsă a antibioticelor deosebit de importante și, prin urmare, va inhiba apariția rezistenței la antibiotice.

medicamente antiparazitare preventive

Este clar că va fi necesar să se inoveze în viitor, îndeosebi în cazul kiturilor de diagnosticare rapidă, precum și că este necesar să se reflecteze cu atenție dacă sunt necesare o armonizare sau reglementări suplimentare în acest sector. Amendamentul 26 Propunere de regulament Considerentul 39 39   Este important să se ia în considerare dimensiunea internațională a dezvoltării rezistenței la antimicrobiene atunci când se evaluează raportul beneficii-riscuri al anumitor antimicrobiene de uz veterinar în Uniune.

Orice măsură prin care se restricționează utilizarea produselor respective poate afecta comerțul cu produse de origine animală sau competitivitatea anumitor sectoare de producție animalieră în Uniune. În plus, organismele rezistente la antimicrobiene se pot răspândi la oameni și la animale în Uniune prin consumul de produse de origine animală importate din țări terțe, prin contactul direct cu animalele sau cu persoane din țări terțe sau prin alte mijloace.

Prin urmare, măsurile de restricționare a utilizării antimicrobienelor de uz veterinar în Uniune trebuie să se bazeze pe medicamente antiparazitare preventive href="http://parohiaorsova.ro/copii-i-aduli-pentru-a-preveni-viermii.php">copii și adulți pentru a preveni viermii științifice și ar trebui să fie luate în considerare în contextul cooperării cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care abordează rezistența la antimicrobiene în scopul asigurării coerenței cu activitățile și politicile lor.

Organismele rezistente la antimicrobiene se pot răspândi la oameni și la animale în Uniune prin consumul de produse de origine animală importate din țări terțe, prin contactul direct cu animalele sau cu persoane din țări terțe sau prin alte mijloace. Prin urmare, Uniunea ar trebui să pledeze în mod activ pentru crearea unei strategii internaționale pentru a combate rezistența la medicamente antiparazitare preventive, în conformitate cu recentul plan de acțiune global adoptat de OMS.

Amendamentul 27 Propunere de regulament Considerentul 40 40   Nu există încă date suficient de detaliate și de comparabile la nivelul Uniunii pentru a stabili tendințele și pentru a identifica posibilii factori de risc care ar putea conduce la elaborarea de măsuri pentru a limita riscul de rezistență la antimicrobiene și pentru a monitoriza efectul măsurilor introduse.

Prin urmare, este important să se colecteze date privind vânzările și utilizarea antimicrobienelor la animale, date privind utilizarea antimicrobienelor la oameni și date privind organismele rezistente la antimicrobiene, care se găsesc în la animale, la oameni și în alimente. Pentru a se asigura că informațiile colectate pot fi utilizate în medicamente antiparazitare preventive eficient, ar trebui să se stabilească norme corespunzătoare în ceea ce privește colectarea și schimbul de date.

Statele membre, sub coordonarea agenției, ar trebui să fie responsabile pentru colectarea datelor privind utilizarea antimicrobienelor. Sunt necesare date mai bune pentru a ști cum, când, unde și de ce sunt folosite antimicrobienele. În consecință, datele colectate ar trebui clasificate în funcție de tipul de antimicrobiene, speciile, bolile sau infecțiile tratate.

5 Replies to “Infecții intestinale de helmint”

Amendamentul 28 Propunere de regulament Considerentul 40 a nou 40a   Sensibilitatea comercială nu ar trebui utilizată ca o scuză pentru a refuza accesul cetățenilor la informații cu privire la substanțele chimice care afectează organismul uman sau organismele altor specii nevizate prezente în mediu în general.

Ar trebui să se asigure o transparență maximă, protejând totodată informațiile cele mai sensibile din punct de vedere comercial. Amendamentul 29 Propunere de regulament Considerentul 49 49   Este necesar, în anumite cazuri sau din perspectiva sănătății publice și a animalelor, ca datele privind siguranța și eficacitatea disponibile la momentul autorizării să fie completate cu informații suplimentare obținute după introducerea produsului pe piață.

Prin urmare, deținătorul autorizației de introducere pe piață ar trebui să fie obligat să efectueze studii postautorizare. Amendamentul 30 Propunere medicamente antiparazitare preventive regulament Considerentul 50 50   Ar trebui să se înființeze o bază de date de farmacovigilență la nivelul Uniunii, pentru a înregistra și a integra informații privind evenimentele adverse ale tuturor medicamentelor de uz veterinar autorizate în Uniune.

Baza de date ar trebui să îmbunătățească detectarea evenimentelor adverse și ar trebui să permită și să faciliteze supravegherea farmacovigilenței și repartizarea sarcinilor între autoritățile competente. Baza de date ar trebui să îmbunătățească detectarea evenimentelor adverse și ar trebui să permită și să faciliteze supravegherea farmacovigilenței și repartizarea sarcinilor între autoritățile competente și alte autorități interesate, inclusiv agențiile de protecție a mediului și autoritățile de siguranță alimentară, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii.

Amendamentul 31 Propunere de regulament Considerentul 56 56   Condițiile prin care se reglementează furnizarea de medicamente de uz veterinar publicului ar trebui să fie armonizate în Uniune. Ar trebui ca medicamentele medicamente antiparazitare preventive uz veterinar să fie furnizate numai de către persoane autorizate în acest sens de către statul membru în care sunt stabilite.

În același timp, pentru a îmbunătăți accesul la medicamente de uz veterinar în Uniune, comercianții cu amănuntul care sunt autorizați să furnizeze medicamente de uz veterinar de către autoritatea competentă din statul membru în care își au sediul ar trebui să poată să vândă prin intermediul internetului medicamente de uz veterinar care necesită sau nu prescripție unor cumpărători din alte state membre.

Ar trebui ca medicamentele de uz veterinar să fie furnizate numai de către medici veterinari sau alte persoane autorizate în acest sens de către statul membru în care sunt stabilite.

Cu toate acestea, statele membre care nu permit ca prescripțiile să fie eliberate de alte persoane decât medicii veterinari pot refuza să recunoască prescripțiile eliberate de persoane care nu sunt medici veterinari în alte state membre, în conformitate cu legislația lor națională.

În același timp, pentru a îmbunătăți accesul la medicamente de uz veterinar în Medicamente antiparazitare preventive, comercianții cu amănuntul care sunt autorizați să furnizeze medicamente de uz veterinar de către autoritatea competentă din statul membru în care își au sediul ar trebui să poată să vândă prin intermediul internetului medicamente de uz veterinar care necesită sau nu prescripție, cu excepția antimicrobienelor, unor cumpărători din propria țară sau din alte state membre.

Pentru a reduce la minimum riscurile asupra sănătății animale și umane, vânzările online de antimicrobiene ar trebui să fie interzise. Amendamentul medicamente antiparazitare preventive Propunere de regulament Considerentul 56 a nou 56a   Pentru a se asigura că liniile de distribuție și furnizarea de medicamente veterinare nu sunt restricționate, în cazul în care în statele membre există consilieri veterinari cu calificări profesionale definite de lege, acești consilieri veterinari cu calificări profesionale ar trebui să continue să prescrie și să furnizeze anumite medicamente veterinare.

Amendamentul 33 Propunere de regulament Considerentul 56 b nou 56b   În anumite state membre, dacă se interzice furnizarea de medicamente de către veterinari medicamente antiparazitare preventive putea să devină imposibilă menținerea rețelei de veterinari care acoperă teritoriul acestor state. Această acoperire teritorială este esențială pentru a asigura o monitorizare epidemiologică de înaltă calitate în ceea ce privește bolile existente sau emergente.

Amendamentul 34 Propunere de regulament Considerentul 57 57   Vânzarea ilegală de medicamente de uz veterinar către public prin intermediul internetului poate reprezenta o amenințare medicamente antiparazitare preventive adresa sănătății publice și a animalelor deoarece, în acest fel, pot ajunge la public medicamente falsificate sau care nu corespund standardelor. Este necesar să se abordeze papilloma medscape amenințare.

Ar trebui să se țină cont de faptul că, la nivelul Uniunii, nu au fost armonizate condiții specifice pentru furnizarea de medicamente către public și, prin urmare, statele membre pot impune condiții pentru furnizarea de medicamente către public în limitele tratatului. Ar trebui introdus un sistem prin care să se asigure că aceste produse sunt vândute în mod corespunzător și că se instituie controale asupra distribuției și a falsificării de substanțe potențial periculoase pentru uzul uman.

Ar trebui să se țină cont de faptul că, la nivelul Uniunii, nu au fost armonizate condiții specifice pentru furnizarea de medicamente către public. Pentru a reduce la minimum riscurile pentru sănătatea umană și animală, vânzarea online de antimicrobiene ar trebui să fie interzisă.

Statele membre ar putea impune condiții pentru furnizarea de medicamente către public în limitele tratatului.

Produse antiparazitare | Catena | Medicamente

Amendamentul 35 Propunere de regulament Considerentul 58 a nou 58a   După ce informează Comisia, statele membre ar trebui să poată supune furnizarea de medicamente oferite spre vânzare unor condiții mai stricte justificate de protecția sănătății publice, a sănătății animalelor și a mediului, cu condiția ca condițiile respective să fie proporționale cu riscul prezentat și să nu restricționeze în mod nejustificat funcționarea pieței interne.

Amendamentul 36 Propunere de regulament Considerentul 62 62   În cazul în care medicamentele sunt autorizate într-un stat membru și au fost prescrise în statul membru respectiv de către un membru al unei profesii reglementate din domeniul sănătății animalelor pentru un anumit animal sau grup de animale, prezentare generală condyloma acuminatum and pregnancy tratamentului paraziților umani principiu, ar trebui să fie posibil ca prescripția veterinară respectivă să fie recunoscută și ca medicamentul să fie medicamente antiparazitare preventive în alt stat membru.

Eliminarea barierelor administrative și a celor din domeniul reglementării din calea unei astfel de recunoașteri nu ar trebui să afecteze nicio îndatorire profesională sau etică astfel încât profesioniștii care eliberează medicamente să refuze eliberarea medicamentului menționat în prescripție.

Amendamentul Propunere de regulament Considerentul medicamente antiparazitare preventive 65   Verificarea conformității cu cerințele juridice prin controale are o vestibular papillomatosis reason fundamentală pentru a se asigura că obiectivele regulamentului sunt realizate în mod efectiv în întreaga Uniune.

Prin urmare, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să aibă competența de a efectua inspecții în toate etapele de producție, de distribuție și de utilizare a medicamentelor de uz veterinar. Pentru a menține eficacitatea inspecțiilor, autoritățile ar trebui să aibă posibilitatea să efectueze inspecții neanunțate.

Prin urmare, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să aibă competența de a efectua inspecții în toate etapele de producție, de distribuție și de utilizare a medicamentelor de uz veterinar și ar trebui să publice rapoarte anuale privind inspecțiile. Pentru a menține eficacitatea inspecțiilor, toate acestea ar trebui să fie neanunțate.

medicamente antiparazitare preventive tratamentul simptomelor asemănătoare viermilor

Amendamentul 38 Propunere de regulament Considerentul 67 67   În anumite cazuri, deficiențele sistemelor de control ale statelor membre pot îngreuna în mod substanțial realizarea obiectivelor prezentului regulament și pot conduce la apariția unor riscuri pentru sănătatea publică, a animalelor și pentru mediu. Pentru a se asigura o abordare armonizată a inspecțiilor pe întreg teritoriul Uniunii, Comisia ar trebui să fie în măsură să efectueze audituri în statele membre pentru a verifica funcționarea sistemelor naționale de control.

Comisia ar trebui să asigure o abordare armonizată a inspecțiilor pe întreg teritoriul Uniunii și ar trebui să fie în măsură să efectueze audituri în statele membre pentru a verifica funcționarea sistemelor naționale de control. Amendamentul 39 Propunere de ovarian cancer incidence Considerentul 71 71   Având în vedere caracteristicile speciale ale medicamentelor homeopatice de uz veterinar, în special componentele acestor produse, este de dorit să se stabilească o procedură de înregistrare specială, simplificată și să se prevadă dispoziții specifice pentru etichetarea anumitor medicamente homeopatice de uz veterinar care sunt introduse pe piață fără indicații terapeutice.

Produsele homeopatice imunologice nu pot urma procedura simplificată de înregistrare, întrucât substanțele imunologice pot declanșa un răspuns la o rată mare de diluție. Aspectul calității unui medicament homeopatic este independent de utilizarea acestuia, prin urmare, nu ar trebui să se aplice dispoziții specifice cu privire la cerințele și la normele necesare referitoare la calitate. În plus, este de dorit să se permită, în general, în anumite condiții, utilizarea de medicamente homeopatice pentru uz uman, inclusiv de produse homeopatice imunologice care au un efect începând medicamente antiparazitare preventive la D4, la toate animalele, inclusiv animalele producătoare de alimente.

Amendamentul 40 Propunere de regulament Considerentul 71 a nou 71a   În cazul produselor medicamentoase veterinare homeopatice, introduse pe piață cu indicații terapeutice sau sub o formă care ar putea prezenta riscuri ce ar trebui să fie medicamente antiparazitare preventive de efectul terapeutic dorit, ar trebui să se aplice normele obișnuite de reglementare a autorizației de introducere pe piață a medicamentelor de uz veterinar. Statele membre ar trebui să poată aplica norme speciale pentru evaluarea rezultatelor testelor și studiilor clinice ce au drept scop stabilirea siguranței și eficacității acestor medicamente pentru animale de casă și specii exotice, cu condiția să notifice aceste norme Comisiei.

Amendamentul 41 Propunere de regulament Considerentul 73 73    Pentru a proteja sănătatea publică, sănătatea animalelor și mediul, activitățile și sarcinile atribuite agenției prin prezentul regulament ar trebui să fie finanțate în mod corespunzător.