Prevenirea abuzului sexual

Ca abuz pentru prevenire

Conținutul

  Proeictul își ca abuz pentru prevenire să aducă împreună principalii actori astfel încât aceștia să conlucreze și să mobilizeze toate resursele disponibile în vederea dezvoltării unui parteneriat durabil între sectorul non-guvernamental,  autorități publice centrale și locale și industria hotelieră în vederea prevenirii și protejării copiilor de ca abuz pentru prevenire sexuală, trafic și turismul sexual.

  helminth treatment crohn s disease

  Extinderea acestui protocol către toți actorii interesați. Se vor realiza o serie de materiale informative tipărite și on-line în vederea informării și educării publicului larg și a comunității cu privire la sesizarea cazurilor de abuz, trafic, exploatare și turism sexual cu minori și al responsabilității sociale a companiilor din mediul hotelier și turism pentru a se implica activ în prevenirea acestor fenomene.

  anemie a rakovina

  Campania va beneficia de un spot audio și video ce vor fi promovate în mediul on-line, social-media în principal, dar și la radiourile care vor fi de acord să promoveze benevol mesajul acesteia. Stabilirea unui instrument comun, o metodologie de acțiune în rețeaua inter-instiuțională, pluri-disciplinară in vederea prevenirii și intervenției în situații de abuz, trafic, exploatare și turism sexual.

  ca abuz pentru prevenire

  Organizarea unor ateliere de lucru pentru asistenți sociali, psihologi, ofițeri de poliție și profesioniști care lucrează în industria hoteliera. Realizarea unor materiale de promovare în limba engleză și franceză care să reflecte acțiunile și rezultatele acestui proiect dar și situația din România.

  condylome hpv bouche o que e giardia duodenalis

  Profesioniștii implicați sunt: asistenți sociali, mediatori, asistente medicale, psihologi, ofițeri de poliție, preoți, profesori, avocați și medici, iar ca instituții implicate putem enumera: Serviciile Publice de Asistență Socială — la nivel local, Direcțiile Generale de Asistență Socială și protecție a Copilului DGASPC — la nivel județean, poliție, școli, spitale, familia lărgită, biserica, instanțele de judecată. Este foarte important ca toți actorii enumerați mai sus, să știe cum să intervină în mod eficient în situațiile în care copiii sunt expuși riscului de abuz, trafic sau exploatare, să colaboreze în primul rând pentru trasarea unui plan de acțiune comun.

  ca abuz pentru prevenire warts pregnancy genital

  Perioada de desfășurare.