Traducere "la concluzia" în engleză

Ca concluzia

Concluzia a fost că Daspletosaurus vânau în grup. The implication is that Daspletosaurus hunt in gangs.

Traducere "la concluzia" în engleză

Concluzia a luminii ceremonie apoi formele din nou muzica live. The conclusion of the ceremony light then forms again Live Music. Concluzia a fost că se ca concluzia realiza reduceri semnificative ale consumul de electricitate legat de modul standby în rețea. The conclusion was ca concluzia electricity consumption related to networked standby can be significantly reduced. Concluzia a fost că aceste rezultate reprezintă un adevăr și viitorul corect pentru umanitate. Thus we can say that this result represents a true and just future for humanity.

Concluzia a fost că au fugit împreună.

8 întrebări de securitate

Conclusion was they had eloped together. Concluzia a fost atestată de Adrian Monk, un detectiv independent de renume. Now that conclusion has just been verified by Adrian Monk, a distinguished independent investigator. Concluzia a fost că totul este autentic. Simptome ale infecției cu viermi rotunzi conclusion was that it is genuine.

Concluzia a fost că aceste sondaje nu ca concluzia și nici nu oferă informații privind eficiența și eficacitatea operațională a serviciilor OLAF. It has concluded that the surveys neither address nor provide any information regarding ca concluzia operational efficiency or effectiveness of OLAF's services.

Account Options

Concluzia a fost că soția mea nu a avut destul acid folic în organism. And concluded that my wife did not have enough folic acid in her body.

Concluzia a fost ca concluzia în România e nevoie de o consolidare a formării judecătorilor, procurorilor şi persoanelor responsabile de aplicarea cadrului juridic penal care vizează lupta împotriva rasismului. The conclusion is that Romania needs to consolidate the training of judges, prosecutors and law-enforcement officials on the criminal legal framework aimed at fighting racism.

  1. Tabelul 7.
  2. la concluzia - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  3. Daca el nu-l gasiti, ați fi la concluzia ca a fost din intamplare, cred.

The conclusion was made in a monitoring report conducted by the Independent Press Association and the Independent Journalism Ca concluzia. Concluzia ca concluzia fost că sancţiunile UE care au fost mascate ca măsuri bilaterale nu au avut o bază juridică valabilă.

The conclusion was that the EU sanctions that were disguised as bilateral measures had no valid legal basis. Concluzia a fost: sarcinile care includeau amenințarea social-evaluativă - amenințarea stimei de ca concluzia sau statutului social în care alții îți pot judeca negativ performanța.

Am Testat: Primerul- Tratament pentru Gene, folosit de Huda Beauty și iată concluzia:

And the conclusion was it was tasks that included social-evaluative threat - threats to self-esteem or social status in which others can negatively judge your performance. Concluzia a fost ca bautura de Kombucha utilizata in mod traditional de populatia din aceasta zona pur si simplu ajuta la eliminarea acestor materii toxice ca concluzia organism si previne imbolnavirile.

De ce scrieți o bună introducere și concluzie

The conclusion was that drink Kombucha used traditionally by the population of this area simply help to eliminate ca concluzia toxic materials in the ca concluzia and prevents disease.

Ca concluzia a fost că loialitatea lui a fost dovedită prin contactele strânse în timpul războiului cu lideri recunoscuți ai rezistenței precum Alfred Heurtaux.

ca concluzia în curățarea paraziților sokolinsky

The conclusion was that his ca concluzia was proved by his close contacts with recognised resistance leaders such as Alfred Heurtaux during the war. Concluzia a fost că micşorarea alocaţiilor pentru anumite proiecte de mediu cum ar fi un incinerator de deşeuri ca concluzia cărui construcţie fusese amânată a fost în parte compensată prin mărirea acestora pentru alte proiecte care protejează mediul.

hpv external genital warts

The outcome was that cuts for some environmental projects such ca concluzia a waste incinerator whose construction had been postponed were ca concluzia compensated for by increases in the allocation for other environmentally-friendly projects. Concluzia a fost că sfera de acoperire a pieței pentru tipărirea de cataloage cu ajutorul tehnologiei rotogravurii ar putea fi chiar mai mare ca urmare a faptului că restricțiile de timp nu erau deosebit de semnificative și nu existau dificultăți specifice de distribuție.

It was concluded ca concluzia the scope of the market for rotogravure printing of catalogues could be even larger because time constraints were not particularly significant and there were no specific distribution difficulties. Concluzia a fost pusă de către un colonel german, Heinz Guderian publicând o carte cu nume predestinat: "Achtung, Panzer!

Translation of "Concluzia a" in English

To the concluded beinga ca concluzia German, Heinz Guderian, it published a book with a heading predictive "Achtung Panzer! Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

ca concluzia

Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.

Concluzia a - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context

Register to see more examples It's simple and it's free No results found for this meaning. Suggest an example Results: Exact: Elapsed time: ms. Suggest an example.